Meld deg på JavaZone student-e-postlisten

Her kan du melde deg på JavaZone sin e-postliste for studenter. Vi sender deg e-post om mulighet til å være frivillig på JavaZone, delta på JavaZone Academy og eventuelle andre aktiviteter i regi av JavaZone/javaBin som er rettet mot studenter.
* Angir obligatorisk

JavaBin bruker informasjonen du oppgir her til å sende deg e-post om aktiviteter rettet mot studenter, f.eks. være frivillig på JavaZone, delta på JavaZone Academy og liknende. Forventet e-postmengde er 2–4 e-poster i året. Hak av under for å motta e-post:

Email Marketing Powered by Mailchimp